Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 369/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina

Data podpisania: 2018/08/14

Data wejścia w życie: 2018/08/14


                                                 ZARZĄDZENIE NR 369/18

                                          PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla

Szczecina

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu

Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu

Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja

2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 234/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina, § 1 pkt 18 otrzymuje

brzmienie:

„18) Konrad Stępień - Prezes Zarządu Fabryka Wody Sp. z o.o. - Projekt - Nowa

Gontynka - budowa Aquaparku;”.

§ 2. Koordynację całości wdrożenia Porozumienia oraz nadzór nad realizacją zarządzenia

powierzam Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     Prezydent Miasta

                                                                                                       Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/08/14, odpowiedzialny/a: Piotr Wachowicz, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2018/09/20 14:20:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2018/09/20 14:20:14 nowa pozycja