Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 191/18 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy

Data podpisania: 2018/04/27

Data wejścia w życie: 2018/04/27


ZARZĄDZENIE NR 191/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 25/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin załącznik nr 2 - Składniki majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie do przekazania dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Id:


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2018/04/27, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Magdalena Czajkowska, dnia: 2018/05/09 09:19:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Czajkowska 2018/05/09 09:19:03 nowa pozycja