Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 129/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Data podpisania: 2018/03/27

Data wejścia w życie: 2018/03/27


Zarządzenie Nr 129/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz § 11 Uchwały Nr XXXIX/1123/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 66/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 88/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 121/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2018 r.), wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2) załączniku  Nr 2 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3) załączniku Nr 3 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

4) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

5) załączniku Nr 5 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 2, 4 i Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                                                                         Piotr Krzystek

 

 


Załączniki:

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2018/04/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Zagórska, dnia: 2018/04/10 10:01:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Zagórska 2018/04/10 10:01:09 nowa pozycja