Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 202/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Data podpisania: 2018/05/11

Data wejścia w życie: 2018/05/11


 

ZARZĄDZENIE NR 202/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 11 maja 2018 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650) oraz § 17 ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (zm. uchwałą Nr IX/174/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XX/567/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/1134/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2014 r.), zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2018/05/17, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2018/05/17 11:55:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2018/05/17 11:55:49 nowa pozycja