Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 507/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/11/27

Data wejścia w życie: 2018/11/27


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Stowarzyszenie Katyń w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Związek Sybiraków Oddział w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Zarząd Wojewódzki w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 7 do zarządzenia.

§ 8. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w zarządzeniu, nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, zawierające wartość przekaznych składników majątkowych.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                             Prezydent Miasta

                                                                                                                                 Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WINF, wytworzono: 2018/12/20, odpowiedzialny/a: Agnieszka Słowińska, wprowadził/a: Ewa Szynkowska, dnia: 2018/12/31 13:38:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Szynkowska 2018/12/31 13:38:59 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/12/20 15:13:43 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/12/20 15:05:59 nowa pozycja