Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 383/18 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania

Data podpisania: 2018/08/27

Data wejścia w życie: 2018/08/27


ZARZĄDZENIE NR 383/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 9 Regulaminu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2048) zarządzam, co następuje:

§ 1.W Zarządzeniu Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania, załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Szczecin, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia.
§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: WK, wytworzono: 2018/09/05, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2018/09/05 14:57:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2018/09/05 14:57:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2018/09/05 14:56:51 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2018/09/05 14:55:08 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2018/09/05 14:54:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2018/09/05 14:54:28 nowa pozycja