Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 6/18 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Data podpisania: 2018/01/05

Data wejścia w życie: 2018/01/05


ZARZĄDZENIE NR 6/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1 - 5 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 2,4,5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/01/11, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Małgorzata Zdunek, dnia: 2018/01/12 09:01:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Zdunek 2018/01/12 09:01:28 modyfikacja wartości
Małgorzata Zdunek 2018/01/11 12:50:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Zdunek 2018/01/11 12:48:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Zdunek 2018/01/11 12:43:48 nowa pozycja