Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 205/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

Data podpisania: 2018/05/11

Data wejścia w życie: 2018/05/11


ZARZĄDZENIE NR 205/18

RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 11 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

 

 

Na podstawie podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650) oraz § 15 ust. 2 załącznika o uchwały Nr XXXVI/1073/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2018/05/17, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2018/05/17 11:50:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2018/05/17 11:50:54 nowa pozycja