Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 201/18 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Data podpisania: 2018/05/10

Data wejścia w życie: 2018/05/10


Na podstawie  art. 38a ust. 1 oraz ust. 5 - 9, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na 3 letnią kadencję na lata 2018-2021 w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji:

1) Piotr KRZYSTEK – Prezydent Miasta Szczecin;

Członkowie:

2) Witold DĄBROWSKI – radny delegowany przez Radę Miasta Szczecin – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta;

3) Łukasz TYSZLER – radny delegowany przez Radę Miasta Szczecin – Rady Miasta Szczecin;

4) Piotr MAKUCH – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie – Komendant Miejski Policji;

5) Andrzej BIERNAT – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji;

6) Witold DANIŁKIEWICZ – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;

7) Władysław DZIKOWSKI – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin – Radny Rady Miasta;

8) Kazimierz LESISZ – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2. W pracach Komisji uczestniczyć będzie Bogumiła MATECKA – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.

§ 3. Powołuje się do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z głosem doradczym:

1) Macieja JĘDRZEJOWSKIEGO – Komendanta Placówki Granicznej w Szczecinie;

2) Leona GAJEWSKIEGO – Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 171/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (zm. Zarządzenie Nr 86/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 32/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2018/05/10, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2018/06/06 10:08:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2018/06/06 10:08:08 nowa pozycja