Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 506/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/11/27

Data wejścia w życie: 2018/11/27


ZARZĄDZENIE NR 506/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin – Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 32/1 w Szczecinie, składnik majątkowy Gminy Miasto Szczecin - samochód marki Ford Transit, numer rejestracyjny: ZS 0325K, nr inwentarzowy: 7-74-741-1, rok produkcji: 2007.


§ 2. Przekazanie składnika majątkowego, o którym mowa w § 1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wartość przekazanego składnika majątkowego.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2018/11/27, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska, dnia: 2018/12/12 09:54:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/12/12 09:54:13 nowa pozycja