Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o wyniku naboru

Wynik naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Szczecinie


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1  w Szczecinie

 al. Papieża Jana Pawła II nr 1

na stanowisko specjalisty ds. kadr

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani

Renata Tukiendorf-Szocińska

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 W trakcie  rozmowy kwalifikacyjnej - kandydatka wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym do pełnienia ww. funkcji. Zaprezentowała się jako osoba kreatywna, z  doświadczeniem i umiejętnościami    zawodowymi.

Oceniając kwalifikacje kandydata komisja kierowała się przede wszystkim: zakresem wiedzy fachowej związanej ze specyfiką stanowiska i predyspozycjami kandydata gwarantującymi rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

 Rozstrzygając nabór na wskazane stanowisko, komisja jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę Pani Renaty Tukiendorf-Szocińskiej, która ma predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku, ponadto uzyskała największą liczbę punktów przyznaną przez Komisję do spraw rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 04.05.2020

IV
udostępnił: Wydzał Oświaty, wytworzono: 2020/02/04, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2020/02/04 14:55:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2020/02/04 14:55:12 nowa pozycja