Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67341729

Aktualna strona: 1971841

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. rekrutacji w Centrum Żeglarskim w Szczecinie


DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO
W SZCZECINIE

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DS. REKRUTACJI I ORGANIZACJI WYPOCZYNKÓW

CEMTRUM ŻEGLARSKIE
W SZCZECINIE

70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19, tel./fax. 91 460 0844.

Wolne stanowisko ds. rekrutacji i organizacji wypoczynków

Zatrudnienie od 01.02.2018 r.                           

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość zagadnień związanych z organizacją turystyki i wypoczynku.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Znajomość ustawy o sporcie.
 5. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe, a w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie
  w jednostkach sektora publicznego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (MS Office).
 2. Komunikatywność, rzetelność i systematyczność.
 3. Dobra organizacja pracy, samodzielność.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.
 5. Umiejętność redagowania tekstów.
 6. Łatwość wypowiadania się, posługiwanie się poprawną polszczyzną.
 7. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 8. Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

1.     Prowadzenie rekrutacji do Centrum Żeglarskiego.

2.     Koordynacja działań związanych obsługą praktycznych szkoleń edukacji morskiej.

3.     Koordynacja działań dotyczących rejsów, obozów, kursów i innych form wypoczynku.

4.     Przygotowanie organizowanych imprez.

5.     Współpraca z Wicedyrektorami, pracownikiem ds. promocji i instruktorami prowadzącymi zajęcia.

6.     Współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami żeglarskimi.

7.     Współpraca z rodzicami niepełnoletnich członków Centrum oraz z samymi członkami.

8.     Budowanie wizerunku placówki na zewnątrz.

9.     Dbałość o komunikację wewnętrzną.

10.  Przygotowanie sprawozdań i zestawień dotyczących sezonu żeglarskiego, w tym szkoleń, kursów i imprez, a także stałych grup zajęciowych.

11.  Pomoc przy obsłudze biura.

12.  Weryfikacja realizacji zapisów umów zawartych z uczestnikami zajęć.

13.  Realizowanie innych zleconych przez przełożonego zadań zgodnie z kwalifikacjami.

 

Warunki pracy na stanowisku:

1.     Wymiar czasu pracy – pełny etat.

2.     Wynagrodzenie – wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania w Centrum Żeglarskim w Szczecinie

3.     Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony.

4.     Praca siedząca przy komputerze, wymagająca częstych kontaktów z uczestnikami zajęć, zmienne tempo pracy, praca pod presją czasu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Żeglarskim,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku zatrudnienia).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do  19.01.2018 r. na adres:

Centrum Żeglarskie 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19, tel./fax 91 460 08 44

w zamkniętych kopertach opatrzone napisem „nabór na wolne stanowisko ds. rekrutacji i organizacji wypoczynku” w sekretariacie Centrum Żeglarskiego.


Data wygaśnięcia: 19.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin