Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68615797

Aktualna strona: 2044266

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy dla pomocy kuchennej w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko: pomoc kuchenna w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

 

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza
przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie 

zatrudni na wolne stanowisko – pomoc kuchenna.

Wymiar etatu:1

Początek zatrudnienia: marzec 2018 r.

 

 Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

1.       obywatelstwo polskie,

2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.       wykształcenie: gastronomiczne lub doświadczenie w pracy w kuchni,

Wymagania dodatkowe:

1.       umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

2.       umiejętność pracy w zespole,

3.       sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

 Wymagane dokumenty:

1.    CV,

2.    list motywacyjny,

3.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.).

 

Oferty pracy na stanowisko pomocy kuchennej należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz.15:00, na adres: sekretariat Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1), ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

- selekcja ofert,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu 28.02.2018 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Data wygaśnięcia: 28.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin