Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sprzątaczka w Szkole Podstawowej Nr 56 w Szczecinie


Oferta pracy dla pracownika OBSŁUGI –sprzątaczki  w Szkole Podstawowej Nr 56
w Szczecinie

 Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
• kategoria: pracownik obsługi –sprzątaczka,
• ilość wakatów: 1,
• liczba godzin w tygodniu: 40,
• informacje o wakacie: praca w godzinach 13-21, zatrudnienie od zaraz.

  Ważność ogłoszenia:21.06.2019r.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  • list motywacyjny i CV,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Na podstawie
    art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.”

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 56

Ul. Malczewskiego 22

71-612 Szczecin
lub

e-mail: sp56@miasto.szczecin.pl

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 91 81 216 65.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

 Szkoła Podstawowa Nr 56, im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

 ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin; mail: sp56t@miasto.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan:

Radosław Jaśkiewicz, e-mail:iod@spnt.pl, tel. 48 918522093

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej Nr 56, im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.


Data wygaśnięcia: 21.06.2019

IV
udostępnił: Wydzial Oświaty, wytworzono: 2019/06/06, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/06 08:39:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/06 08:39:53 nowa pozycja