Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko – Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 

·         Stanowisko: nauczyciel edukacji wychowania do życia w rodzinie

·         Wymiar zatrudnienia: niepełny etat 4,5/18

·         Informacje o umowie: umowa na zastępstwo od 01.09.2022

·         Ważność oferty – 25.07.2022 r.

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. spełnienie następujących warunków:

  1. Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  2. posiadanie przygotowania pedagogicznego

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. kandydat nie był karany.

 

Wymagane dokumenty:
1. krótki życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adres, adres e-mail lub numeru telefonu,

2. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (przy zaproszeniu na rozmowę),
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (przy zaproszeniu na rozmowę),

6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) - (przy zaproszeniu na rozmowę).

 

Oferty należy donieść lub przesyłać w terminie do:  25.07.2022 r.

  • drogą elektroniczną na adres: sp55@miasto.szczecin.plw tytule wpisując Oferta pracy – nauczyciel edukacji wychowania do życia w rodzinie w SP-55 w Szczecinie
  • lub wrzucając do skrzynki podawczej bezpośrednio w szkole adres: ul. Orawska 1, Szczecin – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w SP-55 w Szczecinie”
     

 


Data wygaśnięcia: 25.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/05 10:12:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/05 10:12:38 nowa pozycja