Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565443

Aktualna strona: 2329550

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kuchenna w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie


Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie  ogłasza nabór na stanowisko – Pomoc Kuchenna

1. Umowa o pracę od lipca 2018 r.

2. Wymiar czasu pracy – 1etat

3. Praca w systemie jednozmianowym

4. Zakres zadań obejmuje przede wszystkim:

 1. Obieranie ziemniaków i warzyw, wykonywanie prac przygotowawczych do obiadu.
 2. Pomoc w przygotowywaniu posiłków.
 3. Zmywanie i wyparzanie naczyń kuchennych i stołowych.
 4. Utrzymywanie pomieszczeń kuchni, naczyń kuchennych i stołówki w należytej czystości.
 5. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez przełożonego.

 

5. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie zawodowe  lub doświadczenie w pracy w gastronomii – min. 6 miesięcy.
 2. brak przeciwwskazać zdrowotnych  do pracy na stanowisku pomoc kuchenna
 3. odpowiedzialność
 4. sumienność
 5. dyspozycyjność
 6. umiejętność pracy w zespole
 7. umiejętność organizacji pracy

 

6. Pisemne zgłoszenie winno zawierać:

 1. CV
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych

 

 

7. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Pomoc Kuchenna” należy składać w sekretariacie Szkoły  do dnia 22. 06. 2018 r. do godziny 15:00  lub kierować na adres Szkoły :

8. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.

10. Dane teleadresowe:

Zespół Szkół Sportowych

Ul. Małopolska 22

70-515 Szczecin

Tel. 914314432

email w.kostrzewska@lo12.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 22.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin