Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Woźny w Szkole Podstawowej Nr 69 w Szczecinie


OFERTA PRACY NA STANOWISKU Woźnego

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69 IM. MJR. H. SUCHARSKIEGO  W SZCZECINIE

 

Szczegóły ogłoszenia:

Stanowisko: Woźny

Wymiar zatrudnienia: pełny etat,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2019 r.

Ważność oferty: 28.06.2019 r.

 

 Wymagania konieczne :

- doświadczenie na stanowisku woźnego,

- wykształcenie zawodowe,

- kultura osobista i dyspozycyjność.

 

Dokumenty aplikacyjne:   CV;

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 

Oferty prosimy kierować osobiście, listownie lub elektronicznie na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 69 im mjr. H. Sucharskiego

ul. Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin

tel.: 91 422 11 16;

mail: sp69@miasto.szczecin.pl

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

    Szkoła Podstawowa Nr 69, mjr. H. Sucharskiego w Szczecinie

    ul. Zamoyskiego 2,  71-444 Szczecin;    mail: sp69@miasto.szczecin.pl

  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP Nr 69 możliwy jest pod numerem

    tel.: 48 91 85 22 093 lub adresem email: iod@spnt.pl.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej Nr 69

w Szczecinie

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny.


Data wygaśnięcia: 28.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/06/07, odpowiedzialny/a: Adrianna Dabrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/07 14:35:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/07 14:35:30 nowa pozycja