Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 75 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  NR 75 W SZCZECINIE

 Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego  w Przedszkolu Publicznym nr 75 ul. Romera 11  71 – 246 Szczecin.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/ wychowawczych w tygodniu: 25 godz. pełny etat)
 • Informacje o wakacie: pełen etat z możliwością stałego zatrudnienia
 • Miejsce zatrudnienia: budynek przy ulicy Romera 11
 • Ważność ogłoszenia: 25.08.2022r.

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ Przedszkole Publiczne nr 75 Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-246 Szczecin Ulica: Romera 11
 • Telefon: 91 4390510
 • E mail: pp75@miasto.szczecin.pl

Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

 • ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do  placówki lub przesłać pocztą  elektroniczną do 25.08.2022r.z dopiskiem oferta pracy nauczyciela.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, 71-246 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr 75  w Szczecinie.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 75 w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 75

znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.przedszkole75szczecin.eprzedszkola.pl/?m=strona&id=35


Data wygaśnięcia: 25.08.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/07, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/07 09:31:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/07 09:31:54 nowa pozycja