Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Woźna szkolna w Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie


OFERTA PRACY NA STANOWISKO

 WOŹNA SZKOLNA  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W SZCZECINIE

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: woźna szkolna
 • Wymiar zatrudnienia: pełen etat
 • Dzienny czas pracy: 6:30 – 14:30
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ważność ogłoszenia: 30.06.2019r.

Zasadnicze obowiązki woźnej szkolnej:

 1. Współpracuje z dyrektorem szkoły i pracownikami pedagogicznymi w zakresie przestrzegania dyscypliny przez młodzież.
 2. Przestrzega zasad kultury osobistej wobec uczniów, współpracowników, przełożonych i interesantów.
 3. Otwiera szkołę i boksy w szatniach szkolnych dbając o ład i porządek do czasu przyjścia na szatniarki do pracy.
 4. W czasie pracy samowolnie nie oddala się z miejsca pracy.
 5. Dba o czystość wokół terenu szkoły (grabienie liści, koszenie trawników, odśnieżanie, podlewanie zieleni, zamiatanie i inne zlecone przez kierownika prace).
 6. Pomaga w dekorowaniu budynku szkoły i pomieszczeń z okazji świat narodowych i uroczystości szkolnych.
 7. Utrzymuje  czystość  i  porządek w przydzielonych pomieszczeniach i sprzętach, zgodnie z wymaganiami higieny szkolnej.
 8. Pełni zastępstwa za nieobecnych pracowników obsługi.
 9. Wykonuje wszelkie zadania zlecone przez zwierzchników.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/ placówki: Szkoła Podstawowa nr 48
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71- 201
 • Ulica: Czorsztyńska 35
 • Telefon: 91 48733-03
 • E mail:sp48@miasto.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  Szkoła Podstawowa  nr 48 z siedzibą w Szczecinie ul. Czorsztyńskiej 35

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 48 możliwy jest pod numerem 

tel.:91-4873303         lub adresem    email:sp48@miasto.szczecin.pl

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej    nr 48 w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Data wygaśnięcia: 30.06.2019r.


Data wygaśnięcia: 30.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/05/08, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/08 12:04:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/08 12:04:31 nowa pozycja