Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel j. polskiego w Szkole Podstawowej Nr 24 w Szczecinie


OFERTA PRACY NA STANOWISKO NAUCZYCIELA  JĘZYKA POLSKIEGO  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24

IM. JANA BRZECHWY W SZCZECINIE

 

MIEJSCE PRACY- nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 24

im. Jana Brzechwy

ul. Rymarska 22 a

70-702 Szczecin

 

STANOWISKO:  nauczyciel języka polskiego

Wymiar zatrudnienia: pełen etat , pensum -18/18

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela  na rok szkolny 2022/2023

Ważność ogłoszenia: 31.07.2022

Praca od: 01.09.2022

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

- list motywacyjny

-CV

-ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 24

Im. Jana Brzechwy

ul. Rymarska 22 a

70-702 Szczecin

lub

e-mail: sp24@miasto.szczecin.pl

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku nauczyciel

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 24 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Rymarska 22a 70 – 702 Szczecin, mailowo: sp24@miasto.szczecin.pl

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Lis, z którym można się skontaktować na adres

e – mail: iod@spnt.pl, tel. 91/8522093

2. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej Nr 24 w Szczecinie, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

 

 

 


Data wygaśnięcia: 31.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/01, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/01 12:47:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/01 12:47:29 nowa pozycja