Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel Fizyki w Szkole Podstawowej Nr 69 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA FIZYKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69
W SZCZECINIE

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
 • Przedmiot    FIZYKA
 • Ilość wakatów:  1
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu:  12/18 etatu
 • Informacje o wakacie: umowa o pracę,  zatrudnienie od 1.09.2022 r.,
 • Ważność ogłoszenia: 02.08.2022 r.
 • Wymagane dokumenty: CV

 

     Oferty prosimy składać osobiście, listownie lub elektronicznie:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69

 • SZCZECIN

Ul. ZAMOYSKIEGO 2

Telefon:  91 422 11 16

E-mail:  sp69@miasto.szczecin.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 69.  ul. Zamoyskiego 2 71-444 Szczecin, e-mail: sp69@miasto.szczecin.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mailowy: iod@spnt.pl oraz telefoniczny: +48918522093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 69  , na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 02.08.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/05, odpowiedzialny/a: Adriannna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/05 10:29:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/05 10:29:47 nowa pozycja