Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68490635

Aktualna strona: 2033889

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność, funkcjonowanie osobiste i społeczne, komunikowanie się w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 25 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA (ZAJ.ROZW.KREAT., FUNK.OSOB. I SPOŁ., ZAJ.ROZW.KOM.)
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 25
 W SZCZECINIE

 

 

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: …ogólnokształcące……………………………..……….
 • Przedmiot: Zajęcia rozwijające kreatywność, funkcjonowanie osobiste
  i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 • Ilość wakatów:…1…………………………………………………………………..
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu:…19………………
 • Informacje o wakacie:, wymagane wykształcenie wyższe pedagogika wczesnoszkolna oraz specjalistyczne z oligofrenopedagogiki.  Ważność ogłoszenia: do 8  czerwca 2018 r.

 

 

 

            Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/placówki:… Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
 • Miejscowość:… Szczecin…………………………………………………………
 • Kod pocztowy:…70 - 763………………………………….……………………..
 • Ulica:… Letniskowa 1……………………………………………………………..
 • Telefon:…91 461 52 71………………..………………………………………….
 • E-mail:sps25@miasto.szczecin.pl ………………………..…………………………………

 

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 08.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin