Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70936843

Aktualna strona: 2195585

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Portier nocny w Zespole Szkół Nr 4 w Szczecinie


OFERTA PRACY NA STANOWISKU – PORTIER NOCNY

W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 4    UL. KUSOCIŃSKIEGO  3   W SZCZECINIE

Szczegóły ogłoszenia:

Stanowisko:  portier nocny – 2 etaty

Wymiar zatrudnienia: pełny etat,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Data rozpoczęcia pracy: 01.08.2018 r.

Ważność oferty: 31.07.2018 r.

 Wymagania konieczne :

- wykształcenie zawodowe,

- kultura osobista i dyspozycyjność. 

Dokumenty aplikacyjne:   CV;

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 

 

Oferty prosimy kierować osobiście, listownie lub elektronicznie na adres:

Zespół Szkół  Nr 4 im. Armii Krajowej , ul. Kusocińskiego 3 , 70-237 Szczecin

mail: zs4@miasto.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej  w Szczecinie,   ul. Kusocińskiego 3 , 

70-237 Szczecin;    mail: ZS4@miasto.szczecin.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZS4 możliwy jest pod numerem 

  tel.: 48 91 85 22 093 lub adresem email: iod@spnt.pl.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w  Zespole Szkół Nr 4  w Szczecinie

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny.

Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.


Data wygaśnięcia: 31.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin