Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel -Wychowawca Zespołu Pozalekcyjnego w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA  nauczyciela  wychowawcy Zespołu Pozalekcyjnego

w Zespole Szkół Szpitalnych w  Szczecinie

 

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: zajęcia pozalekcyjne
 • Przedmiot: wychowawca grupy wychowawczej
 • Ilość wakatów:  1 (umowa na zastępstwo)
 • Liczba godzin wychowawczych w tygodniu: 24
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie na okres nieobecności zastępowanej nauczycielki
 • Ważność ogłoszenia: 12.11.2018 r.

            Dane adresowe:

 

 • Nazwa szkoły/placówki:  ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
 • Miejscowość: SZCZECIN
 • Kod pocztowy: 71-252.
 • Ulica: Unii Lubelskiej 1
 • Telefon: 91 88 06 579 ; 91 88 06 228
 • E-mail: zsszp@miasto.szczecin.pl

CV z listem motywacyjnym należy przesyłać na powyższy adres mailowy w terminie
do 12.11.2018 r.

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin, mailowo: zsszp@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48 88 06 579
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Jaśkiewicz, z którym można się skontaktować  mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych.

Data wygaśnięcia: 12.11.2018

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/11/02, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2018/11/02 10:15:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2018/11/02 10:15:06 nowa pozycja