Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722920

Aktualna strona: 2113929

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sprzątaczka w Zespole Szkół Ogólnokształcacych Nr 4 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku:
sprzątaczka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie

Oferta pracy na stanowisku sprzątaczki w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 4
ul. Romera 2,    71 - 246 Szczecin|
Szczegóły ogłoszenia:
Stanowisko - sprzątaczka

 
1. Umowa o pracę na czas określony od 01 września 2018 r.
2. Wymiar czasu pracy – 1/2  etatu
3. Praca w godzinach 16:00-20:00
4. Zakres czynności  obejmuje przede wszystkim:
    a. Utrzymywanie w czystości i porządku przydzielonego rejonu , zgodnie
        z wymogami  higieny szkolnej,
    b. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów i sprzętu szkolnego

5. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
    -  Odpowiedzialność, sumienność, dokładność
    -  Umiejętność pracy w zespole
    -  Umiejętność organizacji pracy
    -  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:
a. CV
b. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
    w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych.

 Dokumenty należy składać do dnia 13 lipca 2018 r.
 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.

Oferty prosimy kierować na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 -  ul. Romera 2  -   71 – 246  Szczecinlub  email: zso4@miasto.szczecin.pl

Zgodnie z art. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie
ul. Romera 2,   71-246 Szczecin,   mail: zso4@miasto.szczecin.pl
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSO nr 4 możliwy jest pod numerem
te. 48 91 85 22 093 lub pod adresem mail: iod@spnt.pldane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia j/w
o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w ZSO Nr 4.
Posiada Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do cofnięcia zgody. Przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Padanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne


Data wygaśnięcia: 13.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin