Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68490541

Aktualna strona: 2033870

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Intendent w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie


Oferta pracy dla intendenta w Szkole Podstawowej Nr 56
w Szczecinie.

 Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
• kategoria: pracownik administracji - intendent
• ilość wakatów: 1
• liczba godzin w tygodniu: 40
• informacje o wakacie: od zaraz
• ważność ogłoszenia: 30.05.2018

 Zakres obowiązków
1. Zaopatrywanie szkoły w żywność i sprzęt kuchenny. 
2. Nadzorowanie sporządzania posiłków

3. Sporządzanie jadłospisów. 
4. Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie,
5. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiąz
ującymi przepisami. 
6. Przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP, 
7. Przyjmowanie odpłatności od rodziców za obiady i dokonywanie wpłat w banku.
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z organizacji pracy w placówce.

 

Wymagane dokumenty:
1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
3. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922)

 

Dane adresowe:
• nazwa szkoły/placówki Szkoła Podstawowa Nr 56
• miejscowość: Szczecin
• kod pocztowy: 71 – 612 Szczecin
• ulica: Malczewskiego 22
• telefon: 91 8121665
• e-mail:
sp56@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 30.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin