Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel matematyki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


OFERTA PRACY - nauczyciel matematyki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

 

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 

Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący

Przedmiot: matematyka

Ilość wakatów:1

Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 18 /18 etatu
 

Informacje o wakacie: umowa na czas zastępstwa od 01.09.2022 r.  warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiednich  kwalifikacji oraz przygotowania pedagogicznego,

II. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. CV zawierające klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach;
 4. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych.

III. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia lub przesłać do szkoły drogą elektroniczną na adres e-mail osmis@miasto.szczecin.plw terminie do 18.07.2022 r

IV. Dane adresowe:

Ogólnokształcąca szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie,  ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin
tel. 91 484 43 24, email: osmis@miasto.szczecin.pl

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin, e-mailowo: osmis@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48 91 484 43 24.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych  można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych.

Data wygaśnięcia: 18.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/07/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/07/05 10:40:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/07/05 10:40:04 nowa pozycja