Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565277

Aktualna strona: 2329513

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Konserwator w Szkole Podstawowej Nr 39 w Szczecinie


OFERTA PRACY NA STANOWISKU KONSERWATORA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 IM. ARKADEGO FIEDLERA  W SZCZECINIE

 

Dyrektor SP NR 39 w Szczecinie zatrudni konserwatora obiektów sportowych Orlik

 

Szczegóły ogłoszenia:

Stanowisko: konserwator

Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu, w godzinach – do uzgodnienia

Ważność oferty: 15.06.2018 r

 

Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa Nr 39 im Arkadego Fiedlera

                                ul. Kablowa 14

                                70-895 Szczecin

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub zawodowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- doświadczenie w zakresie wykonywania prac malarskich, remontowych, ogrodniczych itp.,
- niekaralność,
- kultura osobista i dyspozycyjność.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
  Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie,

ul. Kablowa 14 70-895 Szczecin

tel: 091 46 16 550

mail: sp39@miasto.szczecin.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP Nr 39 możliwy jest pod numerem
  tel.48 91 8522093 lub adresem email: iod@spnt.pl
 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej                            Nr 39 w Szczecinie
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Oferty prosimy kierować osobiście, listownie lub elektronicznie na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 39 im Arkadego Fiedlera

ul. Kablowa 14,

70-895 Szczecin

sp39@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 15.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin