Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612452

Aktualna strona: 2333202

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kuchenna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SZCZECINIE

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
  • Stanowisko: pomoc kuchenna;
  • Ilość wakatów: 1
  • Wymiar etatu: 40/40
  • Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo
  • Ważność ogłoszenia: 22.10.2018 r. godz. 15:00

 

 1. Dane adresowe:
  1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego
  2. Miejscowość: Szczecin
  3. Kod pocztowy: 71-276
  4. Ulica: Władysława Reymonta
  5. Telefon: 914873032
  6. E-mail: sp@miasto.szczecin.pl

 

 1. Niezbędne wymagania:
  1. Posiada wykształcenie co najmniej podstawowe.
  2. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc kuchenna

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  3. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922).

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie lub przesłać do szkoły na adres sp3@miasto.szczecin.plw terminie do 22.10.2018 r. godz. 15:00

 

Mile widziana osoba z doświadczeniem, która mogłaby pełnić funkcję kucharza.


Data wygaśnięcia: 22.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin