Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828738

Aktualna strona: 2121030

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. pozyskiwania funduszy w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu

w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

ul. Bol. Śmiałego 42-43

tel. 91 48 44 324

 

 

Opis stanowiska:

Do zadań specjalisty będą należały następujące obowiązki:

 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej: formalnej i merytorycznej niezbędnej w toku składania wniosków oraz rozliczania projektów unijnych,
 • praca przy innych projektach o charakterze doradczym (także międzynarodowych),
 • przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów,
 • opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków UE oraz innych
 • pozyskiwanie funduszy

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w kwietniu 2016 r. wynosił poniżej 6 %

 

Warunki pracy na tym stanowisku:

 • praca przy monitorze komputerowym,
 • częsty kontakt z instytucjami zewnętrznymi

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w dziedzinie projektów unijnych min. 5 lat
  • obsługa komputera – Internet, pakiet Office,

 

Wymagania dodatkowe:

 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność występowania oraz przemawiania publicznie,
 • umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolności przywódcze,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, odporność na stres,
 • dyspozycyjność

 

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

życiorys zawodowy z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

 

Po zakwalifikowaniu się:

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, szkolenia zawodowe,

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 16.02.2018r. w godz.8:00-18:00 lub drogą elektroniczną: osmis@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 16.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin