Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69716306

Aktualna strona: 2113697

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kuchenna w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko Pomoc kuchenna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Szczecinie.

Szczecin, dnia 05.02.2018 r.


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2

 ogłasza nabór na wolne stanowisko

Pomoc kuchenna na ½ etatu.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 1. Stanowisko: pomoc kuchenna
 2. Ilość wakatów: ½ etetu
 3. Liczba godzin w tygodniu: 20
 4. Informacje o wakacie: wymagane wykształcenie gastronomiczne lub doświadczenie w kuchni
 5. Ważność ogłoszenia: 21.02.2018r.

 

 Wymagania:

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na kuchni.
 2. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane adresowe:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

Ul. Budziszyńska 2

70-023 Szczecin

Telefon: 91 482 16 71

E-mail : zso5@miasto.szczecin.pl

Termin składania dokumentów do 21.02.2018 r. (Uwaga: liczy się data wpływu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Szczecinie).


Data wygaśnięcia: 21.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin