Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Kucharz w Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko - kucharka

 w Szkole  Podstawowej Nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechuw Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Stanowisko : kucharka

Wymiar zatrudnienia : 1 etat

Forma zatrudnienia : umowa o pracę

Zatrudnienie : od 01 września 2019r

Ważność ogłoszenia:  31 .07. 2019r

Dane adresowe:

Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Miejscowość:  Szczecin

Kod pocztowy: 71-201

Ulica: Czorsztyńska 35

Telefon: 91 48733-03

e-mail: sp48z@miasto.szczecin.pl       

Zadania kucharki :

- Kucharka szkolna współpracuje z intendentką ustala jadłospis potraw.

- Przestrzega wymogów sanitarnych przy gotowaniu posiłków:

- stosuje receptury kulinarne przy produkcji potraw,

- utrzymuje w należytej czystości pomieszczenia i sprzęt kuchenny, a także pierze fartuchy, ścierki, obrusy itp.

- Przyrządza i wydaje  posiłki:

- Posiada zawsze aktualne badania lekarskie.

Kucharz odpowiada za,

 • Całokształt pracy w kuchni.
 • Przydziela pracę pomocy kuchennej.
 • Sporządza z intendentką i pielęgniarką szkolną jadłospis uwzględniający właściwą ilość i kaloryczność.
 • Odbiera od intendentki zgodnie z wagą produkty żywnościowe, pilnuje by

      w całości zostały zużyte do przygotowania posiłków i spożyte w stołówce

      szkolnej.

 • Codziennie podpisuje raport żywnościowy zgodnie z przyjętym towarem, za który z chwilą przyjęcia jest odpowiedzialna.
 • Odpowiada z punktualne, higieniczne przygotowanie i wydawanie posiłków.
 • Odpowiada za jakość i technologię sporządzanych potraw.
 • Odpowiada za czystość pomieszczeń kuchennych i zaplecza.
 • Przestrzega by personel kuchenny był ubrany w czyste fartuchy i chustki.
 • Codziennie pobiera próbki posiłków i przechowuje je przez okres 2 dni

/48 godzin/.

 • Rozlicza się z wydanych posiłków.
 • Odpowiada za ilość i stan przydzielonych jej pod opiekę naczyń i urządzeń kuchennych.
 • Kulturalnie się odnosi do dzieci i młodzieży oraz pracowników szkoły.

Obowiązki okresowe:

 1. Mycie okien z rozkręcaniem w czasie ferii letnich.
 2. Mycie okien bez rozkręcania w czasie ferii zimowych, przerwy gwiazdkowej i wielkanocnej.
 3. Mycie lamp i lamperii w czasie wolnym od zajęć.
 4. Pranie i wieszanie firan w budynku szkolnym.
 5. Sprzątanie stołówki.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  Szkoła Podstawowa  nr 48 z siedzibą w Szczecinie ul. Czorsztyńskiej 35Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 48 możliwy jest pod numerem tel.:91-4873303         lub adresem    email:sp48@miasto.szczecin.pl

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej    nr 48 w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Data wygaśnięcia: 31.07.2019r.


Data wygaśnięcia: 31.07.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/06/04, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/04 15:00:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/04 15:00:38 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2019/06/04 15:00:25 nowa pozycja