Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68490314

Aktualna strona: 2033854

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Woźny w Szkole Podstawowej Nr 20 w Szczecinie


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WOŹNY
w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie

 

1. Przedmiot naboru:

- Stanowisko: woźny

- Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 20 w Szczecinie

- Okres zatrudnienia: zatrudnienie od 1 maja 2018

- Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia, Wymiar etatu: cały etat

2. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która :

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie w terminie do 18 maja 2018r.

 


Data wygaśnięcia: 18.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin