Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74953267

Aktualna strona: 2573825

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel bibliotekarz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie


Oferta pracy dla bibliotekarza w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1  w Szczecinie

Szczegóły  dotyczące  ogłoszenia :

 • Stanowisko : nauczyciel bibliotekarz
 • Ilość  wakatów:  0,33
 • Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu:  10/30
 • Zatrudnienie od 01.09. 2019 r. do 01.12.2019 r. (na zastępstwo)
 • Ważność oferty – 20.06.2019r.
 • Wymagane wykształcenie wyższe: bibliotekoznawstwo  i resocjalizacja (lub socjoterapia)

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły:  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1
 • Miejscowość : Szczecin
 • Kod pocztowy : 70-872
 • ulica : Przylesie 17
 • Telefon : 91 4621-115
 • E-mail : mos1@miasto.szczecin.pl

Pisemne zgłoszenie winno zawierać:

 1. CV
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy mieści się na stronie internetowej placówki – www.mos1.szczecin

 Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa” należy składać w sekretariacie Szkoły  do dnia 20. 06. 2019 r. do godziny 15:00  lub kierować na adres Szkoły.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty  kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni  zostaną komisyjnie zniszczone.


Data wygaśnięcia: 20.06.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin