Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w księgowości w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty w księgowości w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

 

Informacja o stanowisku : wymiar zatrudnienia – pełny etat

                                       umowa o pracę

                                       data rozpoczęcia pracy 1.09.2022

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań stosowne z opisem stanowiska i 5-letni staż pracy lub  wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i staż pracy min. 4 lata.
 2. Znajomość ustaw: o  finansach publicznych, rachunkowości, klasyfikacji budżetowej.
 3. Brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.        
 4. Obywatelstwo polskie.
 5.  Niekaralność.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie zawodowe w  jednostkach budżetowych.
 2. Samodzielność, terminowość w wykonywaniu obowiązków, zdolność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność.
 3. Znajomość i doświadczenie w pracy z programem VULCAN (system płacowy PŁACE OPTIVUM), Płatnik, bankowość elektroniczna, program Rozrachunki firmy Wolters Kluwer.

 

Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty:

 1. Naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odpraw emerytalno-rentowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych wynikających z obowiązujących przepisów.
 2. Sporządzanielistwypłat z ZFŚS.
 3. Sporządzanie raportów ZUS: DRA, RCA, RSA, RZA.
 4. Sporządzanie deklaracji PIT-4R,PIT-11,PIT-40 zgodnie z obowiązującymi terminami.
 5. Sporządzanie zestawień i analizy wykorzystania funduszu płac.
 6. Przygotowywanie i wprowadzanie danych  informacji do SIO dotyczących wynagrodzeń pracowników.
 7. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracownikóworazRP-7.
 8. Przygotowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, zagubieniem, oraz archiwizowanie dokumentów.
 9. Pełnienie funkcji kasjera: sporządzanie raportów kasowych, wystawianie czeków i ich przechowywanie , podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku oraz jej przechowywanie i zabezpieczanie.
 10. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych
 11. Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji jednostkowych VATz użyciem programu Rozrachunki.         
 12. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym realizowanych dokumentów finansowych.                                                    

Wymagane dokumenty:  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Oferty proszę  przesyłać na adres email:  sekretariat@lozoi.szczecin.pl

 w terminie do dnia 30.07.2022

 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 

 Al. Wojska Polskiego 119

 70-490 Szczecin

 Tel. 91/4237720


Data wygaśnięcia: 30.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/23, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/23 09:37:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/23 09:37:48 nowa pozycja