Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. wprowadzenia mechanizmów promujących tworzenie zielonych fasad/dachów budynków

Numer: 3336
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2021/11/19

Szanowny Panie Prezydencie,

jak słusznie zauważyła dwójka miejskich aktywistów, dobrym krokiem dla szerzenia pro ekologicznych postaw, ale przede wszystkim wdrożenia praktycznych rozwiązań poprawiających jakość życia w naszym mieście, byłoby wprowadzenie regulacji, które zachęciłyby zarządców i właścicieli nieruchomości do inwestowania w porośnięte roślinnością fasady/dachy budynków. Jak piszą w swoim wniosku skierowanym do komisji inicjatyw:

"Jest to jedna z proekologicznych inicjatyw, mających na celu m.in. wzrost terenów i obiektów zielonych na terenie Szczecina. Działania takie w zasadniczy sposób przyczynią się do przygotowania naszego miasta na nieuniknione zmiany klimatyczne. Pokryte zielenią elewacje stają się naturalnymi filtrami zanieczyszczeń. Regulują temperaturę wewnątrz budynków – chronią przed upałem i wiatrem, pochłaniają nadmiar wilgoci, wyciszają hałas. Zielone ściany i dachy to dobry sposób na poprawę jakości powietrza w mieście oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców. Zwolnienie od podatku odnosiłoby się wyłącznie do budynków mieszkalnych, które nie służą wykonywaniu działalności gospodarczej (osoby fizyczne, Wspólnoty, Spółdzielnie, z wyłączeniem przedsiębiorców), a warunkiem jego uzyskania byłby brak zaległości z tytułu podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Przez na przykład zielony dach - należy rozumieć nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowanym wielowarstwowym pokryciu dachowym (z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 40 cm), umożliwiającym ich wielosezonową wegetację.
Ogród wertykalny - to instalacje obsadzone nasadzeniami roślin wieloletnich umiejscowionymi na podłożach umożliwiających ich wielosezonową wegetację tworzącymi zielone ściany budynków. Zielone fasady - dotyczą całych ścian budynków porośniętych roślinnością pnącą się, której korzenie znajdują się w ziemi.

Zwolnienie od podatku dotyczyłoby nieruchomości mieszkalnych lub ich części, w których w trakcie obowiązywania ewentualnej uchwały: wykonany zostałby zielony dach na całej powierzchni dachu, z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością lub budynek posiadałby co najmniej jedną zieloną fasadę i/lub ogród wertykalny."

Jak możemy przeczytać, są to dość precyzyjnie wskazane rozwiązania. Korzyści płynące z zastosowania porośniętych zielenią fasad czy dachów, to oprócz oczyszczania powietrza, również kwestia odpowiedniej regulacji temperatury wewnątrz budynków, ochrona przed nadmiarem wilgoci, redukcja hałasu i ogólna poprawa komfortu życia. Różnego rodzaju formy ulg zachęcające do tego typu działań z powodzeniem funkcjonują w wielu krajach Europy, a ostatnio są wdrażane również na terenie polskich samorządów. Warto brać przykład z dobrych praktyk. Rozwiązanie zaproponowane przez wspomnianych aktywistów, zakłada całkowite zwolnienie lub obniżkę podatku od nieruchomości w zamian za inwestycję w zielone fasady/dachy.

Jak wynika z ostatniego posiedzenia komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży, rozwiązania zmierzające w tym kierunku są weryfikowane po stronie Urzędu Miasta.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy przygotowywany jest projekt uchwały mający na celu wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości w przypadku tych nieruchomości, które zainwestują we wdrożenie zielonych fasad/dachów budynków?
2. Jeśli nie, to czy są jakiekolwiek przeciwwskazania żeby takie ulgi zastosować?
3. Czy wykonano analizy, jakie byłyby koszty dla budżetu miasta wynikające z wprowadzenia takich ulg w pierwszych 5 latach funkcjonowania?
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/11/19, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/11/19 12:19:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/11/19 12:19:31 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/19 10:10:07 nowa pozycja