Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77942893

Aktualna strona: 705087

Wydrukowano: 12557

Plany i raporty

Kompleksowe Badania Ruchu 2016


W 2016 r. na terenie Szczecina przeprowadzone zostały Kompleksowe Badania Ruchu (KBR 2016), których celem było uzyskanie danych o zachowaniu komunikacyjnym mieszkańców miasta i okolic, uzyskanie danych o komunikacji publicznej i indywidualnej, a także o ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych w Szczecinie. Zakres KBR 2016 jest bardzo szeroki. W jego ramach przewidziano badania natężenia ruchu występującego na ulicach miasta i drogach objazdowych, badanie napełnień w komunikacji publicznej, pomiar pasażerów korzystających z dworców i stacji kolejowych, pomiary ruchu generowanego przez centra handlowe oraz zbieranie informacji na temat ruchu towarowego.
Kolejną istotną częścią opracowania było zbieranie opinii mieszkańców i osób korzystających z komunikacji publicznej.
Wykonane Kompleksowe Badania Ruchu 2016 pozwoliło na aktualizację wcześniej wykonanych badań oraz budowę modelu ruchu uwzględniającego bieżące uwarunkowania.
 

KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU 2016 R.

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

ETAP V

ETAP V - VISUM

 

Aktualizacja funkcji oporu [ZIP]

Wyniki badania generacji i absorbcji ruchu przez centra handlowe [ZIP]

Wyniki badań ankietowych na pasażerów komunikacji zbiorowej na kordonie miasta [ZIP]

Wyniki badań screeningowych ruchu pojazdów przewożących towary [PDF]

Wyniki badań zachowań komunikacyjnych [ZIP]

Wyniki pomiarów liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej [ZIP]

Wyniki pomiarów natężeń ruchu [ZIP]

Wyniki pomiarów pasażerów stacje i dworce [ZIP]


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin