Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje planowane

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej i Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap III

I. OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa ciągu ulic Niemierzyńska i Arkońska.

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na następujące etapy realizacyjne:

Zrealizowane:
Etap I – Przebudowa ul. Niemierzyńskiej (od ul. Krasińskiego do Obwodnicy – Etap V);
Etap II – Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy – Etap V do pętli tramwajowej „Las Arkoński”);

Planowane:

Etap III – ul. Arkońska od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego (wraz ze skrzyżowaniem);

Plan orientacyjny

Zrealizowany zakres projektu:

Etap I-  odcinek ul. Krasińskiego (od skrzyżowania z ul. Niemierzyńską do skrzyżowania ul. Słowackiego – Krasińskiego – al. Wyzwolenia) oraz ul. Niemierzyńska do granicy z Obwodnicą Śródmiejską (na wysokości trafostacji ENEA przy ul. Niemierzyńskiej).

Zakres robót obejmował:

a) Roboty przygotowawcze:

- usunięcie drzew i krzewów,

- roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic, torów tramwajowych, sieci trakcyjnej,

- zdjęcie górnej warstwy gruntu.

 

b) Przebudowę kolidującego uzbrojenia w zakresie:

- sieci elektroenergetycznej,

- kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych ,

- sieci wodociągowej,

- sieci gazowej,

- sieci cieplnej,

- kanalizacji ściekowej.

 

c) Roboty drogowe obejmujące:

- roboty ziemne ,

- budowę jezdni wraz z torowiskiem tramwajowym,

- budowę chodnika i ścieżki rowerowej,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- budowę urządzeń zabezpieczających (bariery, poręcze),

- zieleń drogową i elementy małej architektury,

- kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe ,

- oświetlenie uliczne,

- trakcję tramwajową,

- sygnalizację świetlną.

Etap II– ul. Arkońska od granicy Obwodnicy Śródmiejskiej (w rejonie wjazdu na teren Wojewódzkiego Szpitala zespolonego przy ul. Arkońskiej) do pętli tramwajowej Las Arkoński.

Zakres robót obejmował:

a) Roboty przygotowawcze:

- usunięcie drzew i krzewów,

- roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic,

- wyburzenia budynków,

- zdjęcie górnej warstwy gruntu.

 

b) Przebudowę kolidującego uzbrojenia w zakresie:

- sieci energetycznej,

- kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych ,

- sieci wodociągowej,

- sieci gazowej,

- sieci cieplnej,

- kanalizacji ściekowej.

 

c) Roboty drogowe obejmujące:

- roboty ziemne ,

- budowę jezdni wraz z torowiskiem tramwajowym,

- budowę chodnika i ścieżki rowerowej,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- budowę urządzeń zabezpieczających (bariery, poręcze),

- zieleń drogową i elementy małej architektury,

- kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe ,

- oświetlenie uliczne,

- trakcję tramwajową.

 

Planowany Zakres projektu:

Etap III– ul. Arkońska od pętli tramwajowej Las Arkoński do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego (wraz ze skrzyżowaniem).

Zakres robót obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze:

- usunięcie drzew i krzewów,

- roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic, torów tramwajowych, sieci trakcyjnej,

- zdjęcie górnej warstwy gruntu.

 

b) Przebudowę kolidującego uzbrojenia w zakresie:

- sieci energetycznej,

- kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych ,

- sieci wodociągowej,

- sieci gazowej,

- sieci cieplnej,

- kanalizacji ściekowej.

 

c) Roboty drogowe obejmujące:

- roboty ziemne ,

- budowę jezdni wraz z torowiskiem tramwajowym,

- budowę chodnika i ścieżki rowerowej,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- budowę urządzeń zabezpieczających (bariery, poręcze),

- zieleń drogową i elementy małej architektury,

- kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe ,

- oświetlenie uliczne,

- trakcję tramwajową,

- sygnalizację świetlną.

 

II. REZULTATY INWESTYCJI

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji następujących celów:

- podniesienie walorów przestrzeni ulicznej,
- usprawnienie układu komunikacyjnego miasta,
- usprawnienie komunikacji zbiorowej,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu,
- obniżenie poziomu hałasu, poprawa warunków zamieszkania,
- zmniejszenie kosztów utrzymania torowiska tramwajowego,
- usprawnienie dojazdu do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia,
- usprawnienie dojazdu do tworzonego Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego „POMERANIA” oraz Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki, zlokalizowanych przy ul. Niemierzyńskiej.

 

III.WYKONAWCY

- Autor dokumentacji projektowej: Konsorcjum firm: Biuro Inżynierskie „DAMART” spółka jawna, R. Bednarski, J. Kraśniański ze Szczecina, Biuro Projektów Infrastruktury Komunalnej, Janusz Żabiełowicz ze Szczecina, PONT-PROJEKT Sp. z o.o. z Gdańska.

Etap I i II

- Inżynier Kontraktu: Komplet Inwest Spółka jawna
- Wykonawca Robót Budowlanych: konsorcjum firm: Energopol Szczecin S.A. oraz ZUE S.A.

 

Plan zagospodarowania terenu

 Etap I

Arkusz  8,7,6

 Etap II

Arkusz  5,4

 Etap III

Arkusz 1,2,3 i częściowo 4

 

IV. WARTOŚĆ INWESTYCJI

Planowana wartość inwestycji – Etap III: około 92 000 000,00 PLN

 

IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI


Okres realizacji inwestycji -  Etap I i II: grudzień 2010 rok – listopad 2012 rok

 

V. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Szczecin: ul. Niemierzyńska, ul. Arkońska.

VI. PROJEKT BUDOWLANY

 


 

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich , wytworzono: 2013/05/07, odpowiedzialny/a: Iwona Lipczyńska, wprowadził/a: Aleksandra Habelman, dnia: 2013/06/24 10:26:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Habelman 2013/06/24 10:26:18 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 10:24:45 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 09:59:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 09:58:29 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 09:04:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 08:53:06 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 08:51:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 08:36:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 08:36:02 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 08:34:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/06/24 08:22:32 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/10 09:32:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/09 12:59:01 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/09 11:34:13 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/09 11:30:21 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/08 09:06:33 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/08 09:04:36 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/08 09:02:04 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:43:10 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:41:16 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:36:53 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:35:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:34:02 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:32:43 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:30:30 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:29:43 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:28:57 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:27:53 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:26:47 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:24:59 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:23:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:20:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:19:51 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:09:34 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 12:02:07 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 11:57:06 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 11:53:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 11:28:57 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 11:05:20 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 09:08:45 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 08:43:27 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 08:41:02 modyfikacja wartości
Aleksandra Habelman 2013/05/07 08:32:45 nowa pozycja