Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68618387

Aktualna strona: 168140

Wydrukowano: 1719

Inwestycje realizowane

Zespół przyrodniczo-rekreacyjny Przylądek czterech Szkieletów


                                                                                                                                                

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: 4 – Naturalne otoczenie człowieka
DZIAŁANIE: 4.9 – Rozwój zasobów endogenicznych

Tytuł projektu: 
„Zespół przyrodniczo-rekreacyjny Przylądek czterech Szkieletów” 

Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.04.09.00-32-0004/16-00 z dnia 05.05.2017r.

I. OPIS PROJEKTU

Projekt polega na budowie 5 punktów postojowych dla kajaków w ramach Zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego pn. „Przylądek Czterech Szkieletów” w rejonie jeziora Dąbie Małe. 


1. ZAKĄTEK KAJAKOWY „CHEŁSZCZĄCA”:
W części lądowej zakątek o charakterze leśnego parkingu – miejsce otwarte w formie wiaty z zadaszonymi ławami do siedzenia, wydzielonym miejscem na ognisko. W części wodnej usytuowany będzie pomost cumowniczy dla kajakarzy oraz trap dojściowy. Zakątek przeznaczony do cumowania do 8 kajaków.


2. ZAKĄTEK KAJAKOWY „JEZIORNA”:
W części lądowej zakątek o charakterze leśnego parkingu – miejsce otwarte w formie wiaty z zadaszonymi ławami do siedzenia, również jako punkt wypoczynku dla użytkowników tras rowerowo-rolkowych. W części wodnej wprowadzone będą elementy umożliwiające wodowanie kajaków oraz usytuowany będzie pomost cumowniczy dla kajakarzy. Zakątek przeznaczony do cumowania do 4 kajaków.


3. ZAKĄTEK KAJAKOWY „PŁOŃSKA KĘPA”:
Zakątek wodny o charakterze leśnego parkingu w formie pomostu cumowniczego, przeznaczony do cumowania do 8 kajaków lub bardzo małych jednostek pływających.


4. ZAKĄTEK KAJAKOWY „SADLIŃSKIE ŁĘGI”:
Zakątek wodny o charakterze leśnego parkingu w formie pomostu cumowniczego, przeznaczony do cumowania do 8 kajaków. 


5. ZAKĄTEK KAJAKOWY „TRZEBUSKIE ŁĘGI”:
W części lądowej teren o charakterze leśnego parkingu z wydzieloną częścią rekreacyjną w formie małej plaży. W części wodnej usytuowany będzie pomost cumowniczy. Zakątek przeznaczony do cumowania do 8 kajaków lub bardzo małych jednostek pływających.

II. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie obszaru turystycznego miasta Szczecin przy wykorzystaniu potencjału endogenicznego wodnych akwenów Miasta Szczecina - jeziora Dąbie Małe, poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej na wodnych akwenach Szczecina, dopasowanej do potrzeb użytkowników.

III. WARTOŚĆ PROJEKTU

Szacowany koszt projektu wynosi 1 008 000 PLN

IV. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWNIA

Zgodnie z umową o dofinansowanie udzielone zostanie dofinansowanie w kwocie 500 000 PLN

V. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Termin realizacji inwestycji: grudzień 2017 roku – sierpień 2018 roku

VI. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projekt będzie realizowany w rejonie jeziora Dąbie Małe w Szczecinie.
  •  
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin