Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80535760

Aktualna strona: 280549

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2000
Siedziba spółki:ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Telefony:tel.: 91 85 22 911; fax: 91 85 22 192
E-mail:biuro@spnt.pl
Strona WWW:technopark-pomerania.pl
Strona BIP WWW:bip.spnt.pl
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. powstał w wyniku realizacji Uchwały Nr XXI/619/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji komunalnego Zakładu Budżetowego “Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowe informacje o Spółce:

Zgodnie z aktem założycielskim Spółka działa na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska innowacyjnego nastawionego na rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającej bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomicznej i socjalnej do zakładania, rozwoju i wspierania małych przedsiębiorstw innowacyjnych do przemysłowego wykorzystania wiedzy naukowe, do wykorzystania, transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Spółka realizuje projekt pn. "Budowa i wyposażenie I etapu Technoparku Pomerania w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.". Projekt ten jest dofinansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W jego wyniku mają powstać trzy obiekty o łącznej powierzchni użytkowej ponad 11 tys. m2 oraz zagospodarowany teren w ich pobliżu. W wyniku podejmowanej inwestycji ma powstać przestrzeń dla rozwoju innowacyjnych firm, które będą tworzyły produkty i usługi w oparciu o nowoczesne technologie.

Organy Spółki:

Zarząd

  • Andrzej Feterowski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Marek Stawarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Czesław Plewka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Joanna Martyniuk-Placha - Sekretarz Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Ewa Kordus (e-mail: ekordus@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Zarządzania Projektami
Lista załączników:
typ pliku  1/ Akt Założycielski Spółki - tekst ujednolicony  [127 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [511 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [10.94 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1008 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [241 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin