Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2000
Siedziba spółki:
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Telefony:
tel.: 91 85 22 911; fax: 91 85 22 192
E-mail:
biuro@spnt.pl
Strona WWW:
technopark-pomerania.pl
Strona BIP WWW:
bip.spnt.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. powstał w wyniku realizacji Uchwały Nr XXI/619/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji komunalnego Zakładu Budżetowego “Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowe informacje o Spółce:

Zgodnie z aktem założycielskim Spółka działa na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska innowacyjnego nastawionego na rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającej bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomicznej i socjalnej do zakładania, rozwoju i wspierania małych przedsiębiorstw innowacyjnych do przemysłowego wykorzystania wiedzy naukowe, do wykorzystania, transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Spółka realizuje projekt pn. "Budowa i wyposażenie I etapu Technoparku Pomerania w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.". Projekt ten jest dofinansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W jego wyniku mają powstać trzy obiekty o łącznej powierzchni użytkowej ponad 11 tys. m2 oraz zagospodarowany teren w ich pobliżu. W wyniku podejmowanej inwestycji ma powstać przestrzeń dla rozwoju innowacyjnych firm, które będą tworzyły produkty i usługi w oparciu o nowoczesne technologie.

Organy Spółki:

Zarząd

  • Andrzej Feterowski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Joanna Martyniuk-Placha - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Czesław Plewka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ewa Gąsiorowska-Nawój - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Marta Czapiewska (e-mail: mczapiewska@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Zarządzania Projektami

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2003/11/11, odpowiedzialny/a: Łukasz Dajer, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2022/06/28 09:10:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2022/06/28 09:10:47 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2022/03/10 15:22:58 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:00:20 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/09/04 10:26:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/07/02 12:01:26 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/22 07:54:43 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/22 07:54:17 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/06 11:14:01 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/03/29 11:01:18 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/03/29 10:59:19 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/08/03 13:29:07 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/02/02 10:27:44 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/01/14 08:20:31 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:40:03 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/06/17 10:05:16 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:36:24 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/06/25 08:43:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/04/30 15:08:11 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/22 15:08:59 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:14:37 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/10/24 11:43:21 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:07:49 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 09:03:01 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/28 15:12:41 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/28 15:12:18 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/12/23 09:42:02 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/11/05 11:34:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:25:03 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 12:43:04 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2009/04/02 10:57:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 10:17:42 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/07/21 14:03:15 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/01/08 09:02:54 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2008/01/03 09:07:36 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/08/01 12:59:51 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/06/01 11:45:14 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/20 13:38:50 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/18 11:00:46 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/16 13:39:02 modyfikacja wartości
Marta Braun 2007/02/20 11:24:59 modyfikacja wartości
Marta Braun 2007/02/20 11:13:42 modyfikacja wartości
Marta Braun 2006/08/09 09:41:52 modyfikacja wartości
Marta Braun 2005/10/04 10:39:20 modyfikacja wartości
Bartłomiej Kardas 2005/02/04 15:15:07 modyfikacja wartości
Bartłomiej Kardas 2005/02/01 07:49:59 modyfikacja wartości
Bartłomiej Kardas 2005/01/10 10:29:11 modyfikacja wartości
Bartłomiej Kardas 2004/03/17 14:15:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/01/20 14:49:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/01/20 14:47:36 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2003/12/18 10:26:32 modyfikacja wartości