Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56144592

Aktualna strona: 213774

Wydrukowano: 5875

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Fabryka Wody Sp. z o.o. w organizacji
Rok rozpoczęcia działalności:2017
Siedziba spółki:ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchały Nr XXXII/848/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 6 listopada 2017 r.,.

Podstawowe informacje o Spółce:

Spółka została powołana w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektu aquaparku składającego się z części wewnętrznej i zewnętrznej wraz z częścią edukacyjną oraz zarządzanie wybudowanym obiektem, co stanowi realizację zadań własnych Gminy Miasto Szczecin określonych w art. 7 ust.1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, o charakterze użyteczności publicznej.

Organy:

Zarząd:

Trwa postępowanie kwalifikacyjnego na Członka Zarządu, który będzie pełnił Funkcję Prezesa Zarządu Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie: TUTAJ!

Rada Nadzorcza:

  • Iwona Bobrek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Wołek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marek Olszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Wydział współpracujący:Biuro Strategii
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin