Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038693

Aktualna strona: 273468

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Fabryka Wody Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2017
Siedziba spółki:ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
Telefony:91 506 52 90
E-mail:sekretariat@fabrykawody.eu
Strona WWW:https://fabrykawody.eu/
Strona BIP WWW:https://bip.fabrykawody.eu/
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały Nr XXXII/848/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 6 listopada 2017 r.,

Podstawowe informacje o Spółce:

Spółka została powołana w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektu aquaparku składającego się z części wewnętrznej i zewnętrznej wraz z częścią edukacyjną oraz zarządzanie wybudowanym obiektem, co stanowi realizację zadań własnych Gminy Miasto Szczecin określonych w art. 7 ust.1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Organy:

Zarząd:

  • Konrad Stępień - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Iwona Bobrek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Wołek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marek Olszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Bogna Krassowska (e-mail: bkrassow@um.szczecin.pl


Wydział współpracujący:Wydział Zarządzania Projektami
Lista załączników:
typ pliku  1/ Akt Założycielski Spółki - tekst ujednolicony  [134 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [511 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [5.02 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu - uzasadnienie  [271 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [241 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin