Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993764

Aktualna strona: 273297

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1999
Siedziba spółki:72-100 Goleniów, Glewice 1A
Telefony:91 481 74 00
E-mail:sekretariat@airport.com.pl
Strona WWW:www.airport.com.pl
Udział Miasta w %:34,45

Powstanie Spółki:

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. utworzony został umowa Spółki z dnia 30 września 1998 roku. Celem Spółki jest rozbudowa, modernizacja i eksploatacja Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z obsługą lotniczego ruchu pasażerskiego i towarowego, w tym międzynarodowego przejścia granicznego, a także administrowanie i zarząd oddanymi Spółce nieruchomościami. 

Podstawowe informacje o Spółce:

Głównym zadaniem prowadzonej działalności jest wykonywanie obowiązków zarządzania lotniskiem użytku publicznego na zasadach i zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Lotnicze oraz posiadanym Certyfikatem Lotniska Użytku Publicznego.

Zgodnie z umową spółki do przedmiotu działalności zaliczono następujące dziedziny: działalność wspierająca dla transportu powietrznego i lądowego, przewóz osób i towarów, przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, najem i dzierżawa obiektów, placów i pomieszczeń, prowadzenie hoteli i moteli, prowadzenie restauracji, kawiarni, barów i innych punktów gastronomicznych, prowadzenie wypożyczalni samochodów i urządzeń, prowadzenie agencji turystycznych, pozostała działalność wspierająca dla transportu powietrznego i lądowego.

Organy Spółki:

Zarząd:

  • Maciej Dziadosz - Prezes Zarządu:

Rada Nadzorcza - przedstawiciele Gminy Miasto Szczecin

  • Michał Przepiera - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Katarzyna Ufnal (e-mail: kufnal@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Zarządzania Projektami
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin