Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993777

Aktualna strona: 273298

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2002
Siedziba spółki:ul. Niemierzyńska 17A 71-441 Szczecin
Telefony:91 333 97 71 (tel/fax)
E-mail:sekretariat@arms-szczecin.eu
Strona WWW:www.arms-szczecin.eu
Strona BIP WWW:bip.arms-szczecin.eu
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr LVI/1252/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 września 2002 r. w sprawie utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Spółka powstała w celu realizacji „Polityki wspierania rozwoju gospodarczego Miasta Szczecina” stanowiącej jeden z elementów "Strategii Rozwoju Miasta Szczecina”, która określała cele i rozwój Miasta do 2015 r.

Uchwałą nr 03/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki zmieniona została nazwa Spółki na Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o Spółce:

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności prowadzenie działalności związanej z wspieraniem przedsięwzięć gospodarczych zapewniających rozwój sektora małych przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępniania przedsiębiorcom dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych. Od października 2010 r. Fundusz został Pośrednikiem Finansowym w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Organy Spółki:

Zarząd:

  • Marek Kubik - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Dorota Pudło-Żylińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Wesołowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Sydor - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Agata Tarnowska-Wyroślak (e-mail: atarnows@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Zarządzania Projektami
Lista załączników:
typ pliku  1. Akt Założycielski - tekst ujednolicony  [123 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2\ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [521 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [11.08 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1013 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [264 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin