Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2002
Siedziba spółki:
ul. Niemierzyńska 17A 71-441 Szczecin
Telefony:
91 333 97 71 (tel/fax)
E-mail:
sekretariat@arms-szczecin.eu
Strona WWW:
arms-szczecin.eu
Strona BIP WWW:
bip.arms-szczecin.eu
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr LVI/1252/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 września 2002 r. w sprawie utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Spółka powstała w celu realizacji „Polityki wspierania rozwoju gospodarczego Miasta Szczecina” stanowiącej jeden z elementów "Strategii Rozwoju Miasta Szczecina”, która określała cele i rozwój Miasta do 2015 r.

Uchwałą nr 03/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki zmieniona została nazwa Spółki na Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o Spółce:

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności prowadzenie działalności związanej z wspieraniem przedsięwzięć gospodarczych zapewniających rozwój sektora małych przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępniania przedsiębiorcom dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych. Od października 2010 r. Fundusz został Pośrednikiem Finansowym w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Organy Spółki:

Zarząd:

  • Marek Kubik - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Dorota Pudło-Żylińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Wesołowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Sydor - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Agnieszka Skwark (e-mail: askwark@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Zarządzania Projektami

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2003/11/06, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2021/10/15 14:45:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2021/10/15 14:45:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/05/12 11:45:50 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:13:39 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 08:03:00 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/10/16 10:21:50 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/09/04 10:24:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/03/25 09:54:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/18 15:12:38 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/17 09:00:47 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/03/29 11:03:06 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/17 07:49:11 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/17 07:40:04 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/16 13:39:38 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/16 13:39:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/16 13:38:46 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/16 13:37:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/10/24 14:38:53 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/10/06 12:28:15 usunięcie pozycji
Łukasz Dajer 2016/10/06 12:28:15 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/07/01 10:42:21 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/27 07:40:06 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/02 14:56:56 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/05/04 11:41:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/12 11:40:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/05 09:02:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/10/02 09:24:25 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:40:36 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 10:01:59 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/06/12 08:58:19 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/05/22 07:59:14 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/05/06 08:45:36 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:37:42 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/21 10:21:50 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/21 10:20:43 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/01 10:20:21 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/07/10 10:53:08 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/07/10 10:52:54 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/23 08:46:23 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:14:11 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/09/14 11:01:30 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/09/14 11:00:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/09/13 12:07:08 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:12:27 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/07/19 11:10:18 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/07/19 11:09:41 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 08:52:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/11/17 13:10:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:16:56 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/06/15 09:37:59 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 12:32:48 modyfikacja wartości