Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2019
Siedziba spółki:
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
Telefony:
91 817 3381
E-mail:
biuro@sim.szczecin.pl
Strona WWW:
sim.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
bip.sim.szczecin.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały Nr III/72/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 19 lutego 2019 r.,

Podstawowe informacje o Spółce:

Spółka została powołana w celu wykonywania obsługi inwestycyjnej na rzecz Gminy Miasto Szczecin, związanej z procesami budowlanymi, obejmującymi budowy, rozbudowy, przebudowy i remonty wszelkich obiektów gminnych, tym samym wykonywanie zadań polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności.

 Z dniem 4 października 2019 r. nastąpiło połączenie poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

 

Zarząd Spółki:

  •  Radosław Tumielewicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Krystian Wawrzyniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Filip Gościński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Chojecki - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Bogna Krassowska (e-mail: bkrassow@um.szczecin.pl


Wydział współpracujący:  Wydział Zarządzania Projektami

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2019/02/19, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska , wprowadził/a: Karol Weiss, dnia: 2020/01/14 15:14:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karol Weiss 2020/01/14 15:14:54 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 08:17:52 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 08:13:23 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 08:06:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/07/22 08:04:24 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/05/30 08:32:50 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/04/29 09:02:57 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/04/16 15:13:00 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/03/01 08:36:19 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/03/01 08:33:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/03/01 08:28:44 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/03/01 08:21:53 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/25 07:40:18 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/22 14:56:18 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/20 12:43:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/20 12:09:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/19 15:20:11 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/19 15:19:55 nowa pozycja