Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038742

Aktualna strona: 273477

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2019
Siedziba spółki:ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
Telefony:91 817 3381
E-mail:biuro@sim.szczecin.pl
Strona WWW:www.sim.szczecin.pl
Strona BIP WWW:www.bip.sim.szczecin.pl
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały Nr III/72/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 19 lutego 2019 r.,

Podstawowe informacje o Spółce:

Spółka została powołana w celu wykonywania obsługi inwestycyjnej na rzecz Gminy Miasto Szczecin, związanej z procesami budowlanymi, obejmującymi budowy, rozbudowy, przebudowy i remonty wszelkich obiektów gminnych, tym samym wykonywanie zadań polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności.

 Z dniem 4 października 2019 r. nastąpiło połączenie poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

 

Zarząd Spółki:

  •  Radosław Tumielewicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Krystian Wawrzyniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Filip Gościński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Chojecki - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Bogna Krassowska (e-mail: bkrassow@um.szczecin.pl


Wydział współpracujący:Wydział Zarządzania Projektami
Lista załączników:
typ pliku  Akt Zalożycielski Spółki  [112 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [491 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [4.92 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin