Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038725

Aktualna strona: 273471

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2004
Siedziba spółki:ul. Bogusława X 7/ LU4 70-440 Szczecin
Telefony:91 48-81-349 fax 91 48-82-801
E-mail:fundusz3@o2.pl
Strona WWW:sfp.szczecin.pl
Strona BIP WWW:http://bip.sfp.szczecin.pl
Udział Miasta w %:83,14

Powstanie Spółki:

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. powstał w wyniku realizacji Uchwały Nr XXVII/555/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Gmina Miasto Szczecin wraz ze Spółką Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2004 r. podpisały Akt notarialny zawiązujący Spółkę.

Podstawowe informacje o Spółce:

Przedmiotem działalności Spółki jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych w formie udzielania pożyczek zapewniających rozwój mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także udzielania wsparcia finansowego dla wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń oraz fundacji. Od 2010 r. Spółka jest Pośrednikiem Finansowym w ramach inicjatywy JEREMIE województwa zachodniopomorskiego.

Organy Spółki:

Zarząd:

  • Krzysztof Nowak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Małgorzata Michalak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Kuniewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Patrycja Nowak-Zaręba - Członek Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Ewa Kordus (e-mail: ekordus@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Zarządzania Projektami
Lista załączników:
typ pliku  Umowa Spółki - tekst ujednolicony  [124 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [501 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [11.08 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1004 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [3.74 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin