Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038655

Aktualna strona: 273463

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Rok rozpoczęcia działalności:1998
Siedziba spółki:ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
Telefony:tel. 91 43 08 220; fax: 91 46 24 842
E-mail:info@port.szczecin.pl
Strona WWW:www.port.szczecin.pl
Udział Miasta w %:0,55

Powstanie Spółki:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest podmiotem powołanym Ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, w celu realizacji zadania zarządzania portami w Szczecinie i Świnoujściu, które są portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Podstawowe informacje o Spółce

Zgodnie z art. 7 ustawy o portach i przystaniach morskich przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego obejmuje, w szczególności:

  1. zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową;
  2. prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
  3. budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej;
  4. pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
  5. świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej;
  6. zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Przychody z działalności Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przeznacza na: budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, realizację innych zadań wynikających z przedmiotu jego działalności oraz pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania.

Zakres działalności obejmuje dministrowanie portem, nie wchodząc w sferę działalności eksploatacyjnej na terenach portowych, których jest gospodarzem, jak również znajdujących się tam obiektów infrastruktury.

Organy Spółki

Zarząd:

  • Krzysztof Urbaś- Prezes Zarządu
  • Kazimierz Drzazga - Wiceprezes ds. Infrastruktury
  • Jacek Cichocki - Wiceprezes ds. Rozwoju

Przedstawiciele Gminy Miasto Szczecin w Radzie Nadzorczej:

  • Daniel Wacinkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Mirosław Lisewski (e-mail: mlisew@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Zarządzania Projektami
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin