Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79327140

Aktualna strona: 34338

Wydrukowano: 3042

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin 2002-2006

Imię:Andrzej
Nazwisko:Grabiec

Prezydent Miasta Szczecina powierzył mu sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych, w tym :

a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy,
c) inżynierię i organizację ruchu drogowego,
d) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
e) gospodarkę odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
f) gospodarkę energetyczną i cieplną,
g) ochronę i kształtowanie środowiska,
h) zieleń, gospodarkę leśną i cmentarze,
i) ochronę zwierząt,
j) restrukturyzację i prywatyzację miejskich jednostek organizacyjnych,
k) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z udziałem miasta oraz przystępowaniem do już istniejących spółek,
l) udzielanie zamówień publicznych , w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
ł) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

Wiek: 51 lat. Wykształcenie: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Zakładach Chemicznych "Police". Do roku 1991 pracował w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych "Instal" oraz Ośrodku Produkcyjno-Wdrożeniowym "Promotech". Następnie zatrudniony został w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, gdzie był zastępcą naczelnika Wydziału Inżyniera Miasta. W roku 1997 Andrzej Grabiec objął stanowisko głównego księgowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. W 2003 roku powrócił do szczecińskiego magistratu i został dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 • Andrzej Grabiec jest żonaty. Ma dwoje dzieci: dorosłą córkę i kilkunastoletniego syna.


 • Lista załączników:
  typ pliku  Andrzej Grabiec - Oswiadczenie Majątkowe 2002  [180 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
  typ pliku  Andrzej Grabiec - Oswiadczenie Majątkowe 2003  [213 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
  typ pliku  Andrzej Grabiec - Oswiadczenie Majątkowe 2004  [106 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
  typ pliku  Andrzej Grabiec - Oswiadczenie Majątkowe 2005  [204 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
  Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
  © Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin