Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Studium archiwalne 2012


 

ZAKOŃCZONO WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZECIN

WYŁOŻENIE TRWAŁO W DNIACH OD 1 GRUDNIA DO 23 GRUDNIA 2021 r.

WYŁOŻONY PROJEKT STUDIUMWERSJA ARCHIWALNA - ważna do 26.04.2022 r.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZECIN Z 2012 ROKU

 

Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

 

WPROWADZENIE - tom 0  (pobierz pdf)

Merytoryczne i formalno-prawne ramy Studium –zawiera wyciąg z dokumentów strategicznych i politycznych gminy i regionu, ważnych dla prawidłowej oceny istniejących uwarunkowań rozwoju i problematyki zagospodarowania przestrzennego Szczecina; przedstawia cel, przebieg i metodę prac nad Studiumoraz strukturę dokumentu; określa zakres obowiązywania Studium oraz zasady interpretacji zawartych w nim zapisów i ustaleń, w tym także dla potrzeb badania zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze Studium.

UWARUNKOWANIA – tom I (pobierz pdf)

Zdefiniowany stan istniejący zagospodarowania przestrzennego miasta - zawiera ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego i rozwoju miasta, podjęte w dokumentach strategicznych i politycznych; określa i dokumentuje wszystkie elementy zagospodarowania przestrzeni i środowiska, które determinują rozwój miasta w sferach przestrzenno-ekologicznej, gospodarczej i społecznej; dopełnieniem i uszczegółowieniem treści informacyjnej tomu I Uwarunkowania są zestawienia tabelaryczne w tomie IV - Aneksy, informacje zawarte w opisach stanu istniejącego terenów planistycznych oraz rysunek Studium „Uwarunkowania”.

Rysunek Uwarunkowania
(schemat podziału
miasta na arkusze, kliknięcie powoduje wybranie arkusza)

 

 

 • ARKUSZ 1
  • sąsiedztwo z gminą Police,
 • ARKUSZ 2
  • dzielnica Północ, osiedla: Stołczyn, Skolwin, sąsiedztwo z gminą Police,
 • ARKUSZ 3
  • sąsiedztwo z gminą Goleniów,
 • ARKUSZ 4
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Łękno, Niebuszewo – Bolinko, Nowe Miasto, Śródmieście Północ, Turzyn, Śródmieście Zachód,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Arkońskie – Niemierzyn, Bezrzecze, Głębokie - Pilchowo, Gumieńce, Osów, Pogodno, Pomorzany, Świerczewo, Zawadzkiego - Klonowica,
  • dzielnica Północ, osiedle: Bukowo, Warszewo, sąsiedztwo z gminą Dobra, Police,
 • ARKUSZ 5
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Centrum, Drzetowo – Grabowo, Międzyodrze, Niebuszewo – Bolinko, Nowe Miasto, Śródmieście Północ, Stare Miasto, Śródmieście Zachód,
  • dzielnica Północ, osiedle: Bukowo, Stołczyn, Warszewo, Golęcino – Gocław, Żelechowa, Niebuszewo,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie,
 • ARKUSZ 6 - LEGENDA
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie, Załom,
  • legenda,
  • sąsiedztwo z gminą Goleniów,
 •  ARKUSZ 7
  • dzielnica Śródmieście, osiedle: Międzyodrze,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Gumieńce, Pomorzany,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Żydowce – Klucz,
  • sąsiedztwo z gminą Kołbaskowo,
 • ARKUSZ 8
  • dzielnica Śródmieście, osiedle: Międzyodrze,
  • dzielnica Zachód, osiedle: Pomorzany,
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Zdroje, Żydowece – Klucz,
  • sąsiedztwo z gminą Stare Czarnowo, Gryfino,
 • ARKUSZ 9
  • dzielnica Prawobrzeże, osiedla: Dąbie, Kijewo, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Wielgowo – Sławociesze,
  • sąsiedztwo z gminą Kobylanka, Stare Czarnowo,

KIERUNKI – tom II (pobierz pdf)

Ustalenia ogólne dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego,w tym zachowania dotychczasowej struktury i planowanych zmian oraz standardy zagospodarowania i użytkowania terenów przeznaczonych dla wyodrębnionych funkcji; tom ten jest odpowiedzią na generalne wnioski i zidentyfikowane potrzeby mieszkańców oraz przedsiębiorców: uszczegółowieniem ustaleń są zapisy dotyczące konkretnych terenów planistycznych tom III – „Jednostki Planistyczne” oraz rysunek Studium „Kierunki”.

Rysunek Kierunki
(schemat podziału miasta na arkusze, kliknięcie powoduje wybranie arkusza)

 

 

 • ARKUSZ 1
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Centrum, Drzetowo – Grabowo, Łękno, Niebuszewo – Bolinko, Śródmieście Północ, Stare Miasto, Turzyn,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Arkońskie – Niemierzyn, Bezrzecze, Głębokie – Pilchowo, Gumieńce, Osów, Pogodno, Świerczewo, Zawadzkiego – Klonowica,
  • dzielnica Północ, osiedla: Bukowo, Niebuszewo, Skolwin, Warszewo, Żelechowa, 
 • ARKUSZ 2
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Drzetowo – Grabowo, Międzyodrze,
  • dzielnica Północ, osiedla: Bukowo, Golęcino – Gocław, Skolwin, Stołczyn, Warszewo, Żelechowa,
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedla: Dąbie,
 • ARKUSZ 3 -LEGENDA
  • legenda,
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedle: Załom,
 •  ARKUSZ 4
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Centrum, Międzyodrze, Nowe Miasto, Stare Miasto, Turzyn, Śródmieście Zachód,
  • dzielnica Zachód, osiedla: Gumieńce, Pomorzany, Świerczewo,
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedla: Żydowce – Klucz,
 • ARKUSZ 5
  • dzielnica Śródmieście, osiedla: Międzyodrze,
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Wielgowo – Sławociesze, Załom, Zdroje, Żydowce – Klucz,
 • ARKUSZ 6
  • dzielnica Prawobrzeże,osiedla: Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Wielgowo – Sławociesze, Załom,

 

JEDNOSTKI PLANISTYCZNE – tom III

Charakterystyki stanu zainwestowania oraz podstawowe ustalenia szczegółowe dla jednostek planistycznych wyznaczonych na rysunkuStudium; tom składa się z „kart jednostek planistycznych” posiadających formę tabel, w których dla każdej jednostki planistycznej podano symbol określający lokalizację na obszarze miasta (nazwa osiedla, nr jednostki), jej powierzchnię, uporządkowane tematycznie informacje o istniejącym stanie zagospodarowania i kierunkach planowanych do realizacji w przyszłości (w tym: kompozycja i zasady zabudowy, obsługa komunikacyjna, wyposażenie w infrastrukturę, ochrona przyrody oraz ochrona zabytków).
 

dzielnica Śródmieście, osiedla:

dzielnica Zachód, osiedla:

dzielnica Północ, osiedla:

dzielnica Prawobrzeże, osiedla:

 

ANEKSY – tom IV (pobierz pdf)

Materiały uzupełniające do tomu I i II, tom dostarcza szczegółowych informacji, zawiera wykazy jednostek lub danych omawianych w poszczególnych rozdziałach Studium.

udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2022/01/27, odpowiedzialny/a: Zofia Fiuk-Dymek, wprowadził/a: Andrzej Kokotowski, dnia: 2022/05/04 14:16:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Kokotowski 2022/05/04 14:16:48 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/04 13:24:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/04 13:21:55 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/04 13:19:42 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/04/29 14:13:01 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/04/29 14:00:45 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/04/29 13:55:33 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/27 09:07:55 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/25 12:00:45 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/12/03 07:47:29 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/12/03 07:45:31 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/12/02 15:22:30 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/12/02 15:19:50 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/12/02 15:18:44 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/12/02 15:17:47 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/12/02 15:17:20 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/12/02 14:21:45 modyfikacja wartości
Honorata Prałat 2021/12/02 14:10:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/09 15:08:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/09 15:06:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/09 15:04:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/04/09 14:53:15 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2017/05/23 12:26:09 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2017/04/27 08:50:04 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/20 08:00:15 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 14:04:27 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 13:42:54 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 13:20:54 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 12:41:52 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 12:34:22 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 12:24:10 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/06/13 11:50:08 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2012/06/13 11:12:44 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2012/06/13 11:10:35 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2012/06/13 11:08:07 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2012/05/09 10:42:57 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2012/01/11 10:44:03 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/21 15:04:35 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2011/10/21 14:52:49 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/21 12:10:30 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/21 11:05:00 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2011/10/21 10:57:13 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/18 09:41:01 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/10/18 09:29:24 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/03/10 08:44:02 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2011/02/09 08:18:20 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/08 08:35:42 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/08 08:30:10 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 12:20:22 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2009/01/07 12:09:30 modyfikacja wartości