Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.50.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 09:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Nazewnictwo ulic.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Nazewnictwo ulic.


Wprowadzenia do tematu dokonała  A. Lachowska  przedstawiciel  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAT (odwołanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Komisji B. Baran- po wysłuchaniu powyższego, mając na uwadze dobro mieszkańców, zwrócił się do radnych z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania nazwy ul. Wawrzynowa. Zespól Nazewnictwa Miejskiego pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Radny W. Dąbrowski- jest przeciwny zwoływaniu w takim trybie posiedzenia komisji, bowiem  nie dostarczono żadnych  nowych faktów w sprawie, wszystkie przedstawione dane posiadaliśmy. Nazwa „pochodząca od kwiatów”  nie współgra z położeniem drogi, bowiem są one w innej lokalizacji, zaś postaci dwudziestolecia międzywojenenego po tej którą omawiamy. Deweloper nie w czerwcu rozpoczął budowę,  a zdecydowanie  szybciej, więc  powinien przeprosić mieszkańców za zaistniałą sytuację. Przy nowej drodze będzie kilkadziesiąt mieszkań, więc uhonorowanie postaci jest jak najbardziej zasadne. Odczytuje dzisiejsze spotkanie i naciski jako szantaż, nie winą radnych jest, iż poczyniono zaniedbania i długo zwlekaliśmy z  procedurą.  Wniosek, jest nauczką, aby tego w przyszłości nie robić.

Radny W. Dzikowski- musimy zawsze pamiętać o pełnieniu mandatów radnych, nie chce być  arbitrem w sprawie , pewnie radny W. Dąbrowski ma rację, iż deweloper mógł wcześniej rozpocząć procedurę, jednakże  wnosi o uznanie  tej sytuacji i nazwanie ulicy, patrząc  na oczekujących  mieszkańców.    

Radny W. Dąbrowski- jeżeli mamy być fasadą przyjmijmy zasadę, iż będziemy pozytywnie opiniować wszystkie wnioski właścicieli działek drogowych. Wszystkie problemy  wynikają, z trybu postępowania deweloperów, najpierw winien się  spotkać się w sprawie uzgodneinia propozycji nazwy  z przedstawicielem Biura Godety, Biura Rady, zapoznać się z Bankiem Nazw Ulic  i wtedy porcedować.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 3, przeciw- 1, wstrzym.- 3    podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „ Wawrzynowa”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/10/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/20 08:56:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/20 08:56:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/15 11:39:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/19 10:56:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/19 10:17:34 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/14 12:01:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/14 11:53:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/14 11:52:27 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/14 11:50:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/14 11:45:43 nowa pozycja