Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.48.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 23 SIERPNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28.06.21 przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


1/ Rondo "Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ"

W. Wnuk - Geodeta Miasta  - omowił wniosek i przedstawił materiały stanowiące załacznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu: za - jednogłośnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję nadania nazwy "Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ" rondu u zbiegu ulic Szafera, Romera i Szerokiej.

2/ Przedłużenie istniejącej nazwy ulicy "Anny Marii"

W. Wnuk - omówił wniosek i przedstawił materiały stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu: za - jednogłośnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek jw.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja  udzielila odpowiedzi mieszakńcowi miasta w sprawie nadania nazwy Bolesława Gewerta - załącznik nr 5 do protokołu .
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/08/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/20 08:52:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/20 08:52:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 08:51:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 08:50:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/15 12:10:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/11 14:19:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/11 12:41:42 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/26 08:50:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/08/23 12:09:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/08/23 12:08:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/06 11:14:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/05 07:17:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/05 07:17:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/05 07:15:09 nowa pozycja